TOP
open brief aan de RSJ betreft de beleidsreactie van de staatssecretaris
Editorial

Geachte mevrouw Calkoen (open brief aan de RSJ betreft de beleidsreactie van de staatssecretaris)

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om de cookies te bekijken.

 Open Brief

Geachte mevrouw Calkoen,

Daar ben ik weer. Ondanks dat u op de vorige brief niet heeft gereageerd, wil ik toch graag proberen of u nog een reactie kunt geven. Er is inmiddels best veel gebeurd en ik zit nog steeds met veel onbeantwoorde vragen.

In de vorige open brief heb ik mezelf al aan u geïntroduceerd, dus dat zal ik nu achterwege laten. Laten we even doorlopen waar ik het graag met u over wil hebben:

  1. De beleidsreactie van de staatssecretaris
  2. De manier waarop de RSJ haar onderzoek heeft uitgevoerd
  3. De kwaliteit van het onderzoek
  4. De communicatie
  5. De maatschappelijke onrust die dit teweeg bracht
  6. De indruk die u achterlaat
  7. Uw morele plicht als kinderrechter

Laten we beginnen…

1. De beleidsreactie van de staatssecretaris

Voor de mensen die het gemist hebben en meelezen: Op 31 januari communiceerde Staatssecretaris Dijkhoff dat hij uw advies niet overneemt omdat een goed gereguleerde adoptie volgens hem kansen biedt aan kinderen, maar ook aan mensen met een kinderwens om die op legale wijze te vervullen.

Wel vindt hij de Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden zich meer moet gaan bemoeien met de contacten met de landen waar adoptiekinderen vandaan komen. Op die manier moet er beter zicht komen op de landen en de organisaties die zich met adoptie bezighouden. En daarnaast moet er worden gekeken naar het aantal vergunningen dat nodig is om deze adopties zorgvuldig te begeleiden. Een mooie heldere en genuanceerde reactie. Maar laten we eerlijk zijn; deze reactie had u natuurlijk al kunnen verwachten. Toen de staatssecretaris het rapport ontving, noemde hij het al een ongevraagd advies. En vanuit politiek, maatschappij en wetenschap kreeg u ook al erg weinig bijval.

Maar, hoe betrokken ik ook ben bij adoptie in het algemeen, was het voor mij vooral belangrijk om zijn reactie met betrekking tot adoptie uit de VS te lezen. Die ging als volgt:

“Ten aanzien van de Verenigde Staten kan ik u melden dat medewerkers van de CA (Centrale Autoriteit) zeer recent, in november 2016, een reeds eeder gepland werkbezoek hebben gebracht. In hun gesprekken hebben zij bijzondere aandacht besteed aan de uitgangspunten van interlandelijke adoptie. Geconcludeerd kan worden dat er heldere samenwerkingsafspraken zijn tussen Nederland en de VS en voldaan wordt aan de principes en uitgangspuntens zoals vermeld in de huidige wet- en regelgeving. Ik zie dan ook geen reden de adoptierelatie tussen Nederland en de VS te beëindigen.”

Ik neem u even mee; onze Staatssecretaris concludeert dus dat er op basis van het onderzoek van zijn ambtenaren van de Centrale Autoriteit in de adoptierelatie met de VS niks aan de hand is. Ook dat had u van te voren kunnen weten; had u de moeite genomen Adoptiestichting A New Way te spreken en hoor- en wederhoor toe te passen. Daarover zo meer.

2. De manier waarop de RSJ het onderzoek heeft uitgevoerd

Eigenlijk had ik dit in de vorige open brief ook al besproken, maar ik vind het belangrijk om het nogmaals aan te halen en te benadrukken. Na het ongevraagde advies dat de RSJ heeft afgegeven, werd al snel duidelijk dat u lang niet alle partijen met actuele kennis van zaken en betrokkenheid bij de praktijk heeft gesproken.

Wel was er ruim baan voor organisaties die vanuit het verleden en met invalshoeken vanuit kinderhandel en projecthulp een persoonlijke en niet altijd positieve mening hebben over adoptie.
Terwijl, laten we ook eerlijk zijn; het afschaffen van adoptie omdat er kinderhandel is, is net zoiets als het verbieden van trouwen omdat er vechtscheidingen zijn.

Het lijkt mij verstandiger er dan voor te kiezen om wensouders die illegale praktijken beoefenen om hun kinderwens in te vullen zwaarder te straffen. En dan bedoel ik niet 20.000 euro boete die betaald moet worden aan UNICEF zoals een van uw collega’s laatst heeft uitgesproken, maar gewoon stevige gevangenisstraffen; kinderen zijn geen koopwaar.

Met dit gebrek aan zorgvuldigheid heeft u de huidige adoptiepraktijk onnodig en onheus in een kwaad daglicht gesteld.
Hoor- en wederhoor en zorgvuldigheid lijken mij kernkwaliteiten die bij de RSJ, maar ook in uw werksituatie hoog in het vaandel zouden moeten staan.

Wel heeft u een aantal verouderde onderzoeken geciteerd. Terwijl er toch echt de afgelopen jaren veel meer informatie voorhanden is gekomen met betrekking tot de zin van adoptie. Bovendien is het gehele adoptieproces ook behoorlijk veranderd; ten goede. Kijk alleen al naar de voorlichting die wordt gegeven aan aspirant adoptief ouders en dan hebben we nog niet eens de uitgebreide screening en nazorg besproken.

Waarom heeft u eigenlijk zo verzaakt en een eenzijdig onderzoek uitgevoerd?

We kunnen daarover speculeren, maar nu lijkt het net alsof u uw advies van te voren al had vorm gegeven en u er naar heeft toe gewerkt dit advies zonder tegenspraak te kunnen geven.

3. De kwaliteit van het onderzoek

Uit punt 2 hadden we het al kunnen opmaken, maar de kwaliteit van het onderzoek laat dus wel degelijk te wensen over en dat is dan nog zacht uitgedrukt. De universiteit Leiden concludeert dat het rapport veel te weinig wetenschappelijke onderbouwing heeft, ook op het belangrijkste argument dat in het rapport tegen interlandelijke adoptie wordt aangevoerd: de aanzuigende werking.

Schaamt u zichzelf ook niet een beetje dat u een advies, gebaseerd op zo’n waardeloos onderzoek, heeft afgegeven? En dat u uw goede naam daaraan verbonden heeft? Vindt u niet dat u zich zou moeten verantwoorden dat er met gemeenschapsgeld een slecht onderzoek is uitgevoerd? Wat heeft dit onderzoek en uw advies onze maatschappij eigenlijk gekost?

Als het uw afstudeerproject was geweest, had u een onvoldoende gekregen. Sterker nog.. dan was u denk ik gezakt..

4. De communicatie

Iedereen weet dat adoptie een nog al beladen onderwerp is. Het ligt op veel vlakken gevoelig. Vooral voor de betrokken families en de (al dan niet) volwassen adoptiekinderen zelf. Als Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dient u uw taak serieus te nemen.
U dient de jeugd te beschermen en dat heeft u niet gedaan. U had betrokkenen via de diverse kanalen kunnen inlichten en voorbereiden op uw ongenuanceerde advies. Bij mijn weten bent u daar vooraf ook nadrukkelijk op gewezen. Dat advies legde uw medewerker naast zich neer. En er werd niet geluisterd. U ging zelfs nog een stapje verder. De dag voordat het advies wereldkundig werd gemaakt, waren er al interviews gegeven en waren de media al ingelicht. Heeft u daar nu van geleerd?

Met enige verbazing las ik afgelopen vrijdag een internationaal geplaatst artikel van de Reuters Foundation waarin uw medewerker internationaal verkondigde dat de Nederlandse overheid de afschaffing van adoptie aan het vorm geven was als gevolg van een serie van incidenten met betrekking tot kinderhandel (Welke? Wanneer? Hebben wij hier allemaal iets gemist? Of haalt u kinderhandel en het gereguleerde adoptieprocedures door elkaar?) en dat verwacht werd dat het parlement dat zeker zou overnemen en dat het haar ook echt het beste leek als de hele wereld zich hierbij zou aansluiten….

Pardon???

Ik vond dat vrijdag al bijzonder, aangezien ik dacht dat uw organisatie onze regering (en niet de hele wereld) adviseerde en ik me er nog niet van bewust was dat u niet alleen een adviesorgaan was maar ook een internationale lobby club.

Maar in het licht van het vriendelijke afserveren van uw advies door onze Staassecretaris is het natuurlijk volkomen belachelijk je zo uit te laten voor die reactie er is. En ook nog voor er een democratisch proces heeft plaatsgevonden en eigenlijk de Tweede kamer en de hele wereld maar even te vertellen dat zij het voorbeeld van Nederland (of beter gezegd u) moeten volgen.

Natuurlijk schoot het even door mijn hoofd dat uw medewerker wellicht foutief geciteerd was. Maar in het licht van de eerdere gebeurtenissen paste die onhandigheid volledig in het beeld wat u neerzet van de RSJ. In het licht van de beleidsreactie van de staatssecretaris.

Ook hierin sloeg de RSJ de plank mis. Ook hier heeft u verzaakt. Waarom? Een ongevraagde adviesrol hebben is 1 ding; dat uitvoeren als een ongeleid projecttiel past niet bij de zware maatschappelijke verantwoordelijkheid die u draagt.

5. De maatschappelijke onrust die dit teweeg bracht

Stelt u zich voor? U bent een adoptiekind, een adoptieouder of een aspirant adoptie ouder en u wordt met dit nieuws geconfronteerd. Hoe zou u zich dan voelen? Hoe zou u zich voelen als kind en u leest overal in de media over adoptie en hoe dat niet ‘goed’ zou zijn? Zou u zich als kind dan ook niet onnodig dingen zijn gaan afvragen?

Hoe zou u zich voelen als ouder? Of als wachtende ouder die opeens zijn of haar dromen in duigen ziet vallen?

Dat men zich opeens tegenover de buitenwereld moet gaan verantwoorden dat men geadopteerd heeft of wil adopteren? Of dat adoptiekinderen zich moeten gaan verantwoorden dat ze wel degelijk gelukkig zijn?

U heeft hiermee onnodige maatschappelijke onrust veroorzaakt. En erger nog, uw advies zal bij veel mensen blijven hangen als waarheid. Zij zullen door uw toedoen vraagtekens bij adoptie plaatsen en dat was nergens voor nodig. Alleen daarom al wil ik een reactie van u ontvangen. Dat bent u de betrokken verschuldigd.

6. De indruk die u achterlaat

Als ik nu aan de RSJ denk, denk ik aan u. En dan denk ik aan het eenzijdige onderzoek dat is gebaseerd op gedateerde informatie dat u heeft uitgevoerd en het onnodige advies dat u heeft gegeven. Dan denk ik er aan dat u volledig buiten uw boekje bent getreden op diverse vlakken.

Dan denk ik aan de interviews die u begin november gaf en waarin u tamelijk zeker van uw zaak uw advies toelichtte.

En dan wil ik u nogmaals vragen: Waarom heeft u zo verzaakt? Schaamt u zich niet? Slaapt u nog goed ’s nachts? Wat voor baat had u erbij dit ongenuanceerde advies te geven?

7. Uw morele en wettelijke plicht als kinderrechter

Ik heb het al aangestipt bij punt 4, maar het is uw werk en moraal om kinderen te beschermen. Dat heeft u niet gedaan, u heeft zelfs kinderen geschaad en dat is u ernstig aan te rekenen.

Bovendien heeft u met gemeensschapsgeld een onderzoek uitgevoerd en een advies afgegeven waar niemand om gevraagd heeft. Als het een goed en gedegen onderzoek was geweest, dat zorgvuldig was uitgevoerd en waarin alle betrokken waren gesproken en alle cijfers en onderzoeken waren opgevraagd, dan had het nog zin gehad. Maar dat was het niet. Waarom heeft u zo verzaakt? Wat voor baat hadden u en de RSJ hierbij?

Ik roep u dan ook als burger, als ouder, als betrokkene en als getroffene tot verantwoording. U lijkt nu uit de publiciteit verdwenen, terwijl u begin november toch zo vaak voorbij kwam in de media.
U heeft een morele en wettelijke plicht als kinderrechter, maar ook als mens.
Ik hoop dat ik u kan bereiken en dat u een reactie kunt geven, want nogmaals; u bent een antwoord schuldig aan alle betrokkenen die u heeft getroffen door uw plichten niet na te komen.

En ik hoop met heel mijn hart dat de Tweede Kamer ook de wijze waarop RSJ heeft gehandeld mee gaat nemen in de bespreking van de toekomst van interlandelijke adoptie.

Want dat hier in Nederland met halve waarheden alternatieve feiten en persoonlijke meningen beleid gemaakt zou kunnen worden, terwijl we op het Malieveld lopen te demonstreren tegen Trump…. dat wil er bij mij niet in.

Karen Gregory-Cohen

Foto © Palidachan via Shutterstock.

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om de cookies te bekijken.

Karen Gregory

Hoofdredactrice en oprichtster van Karenz. / Lifestyle Blogger / woont in de buurt van Arnhem / getrouwd met Mark / moeder van Robin (19-06-2016) / hond Cookie / houdt van schrijven, lezen, koken, schaatsen, yoga & wandelingen door de natuur

«

»

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te leveren. Klik op 'Doorgaan' om door te gaan of 'Weigeren' om niet te accepteren.