TOP
maxima zorreguieta
Editorial Lifestyle

Women who changed the world: Máxima Zorreguieta

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om de cookies te bekijken.

Met koningsdag achter de rug en 4 en 5 mei in zicht, is het wel een goed moment om iemand uit het Koninklijk Huis in het zonnetje te zetten. Voor mij is het dan toch Máxima die extra aandacht verdient, als moderne vrouw. Voorheen heb ik mij nooit zo verdiept in onze koningin. Het verbaasde mij dus hoeveel werkervaring zij al had nog voordat zij prins Willem-Alexander ontmoette. Ken jij het verhaal achter Máxima Zorreguieta?

Studie en loopbaan

Máxima is geboren op 17 mei in 1971, in Buenos Aires, Argentinië. Ze is het oudste kind van Jorge Zorreguieta en Maria del Carmen Cerruti uit een bovengemiddeld vermogend gezin met vier kinderen. Ze ging naar een middelbare school waar ze leerde over onder andere de Britse edele tradities.

Na de middelbare school studeerde Máxima economie aan een katholieke universiteit. Ze ging als studente aan het werk in een bedrijf dat onderzoek verrichte naar software voor de financiële markt. Daarna werkte ze op de verkoopafdeling van een beveiligingsbedrijf. In diezelfde tijd gaf ze ook Engelse les aan kinderen en volwassenen en wiskundeles aan de middelbare school en beginnende studenten.

Na haar studie economie verhuisde Máxima naar New York. Ze werkte bij een aantal banken.

Ontmoeting Willem-Alexander

Prins Willem-Alexander en Máxima ontmoetten elkaar in april 1999 in Sevilla, Spanje. Al na enkele maanden ging het stel samen op vakantie. Niet lang daarna mocht Willem-Alexander Máxima’s ouders ontmoeten. Er werd in de pers snel gespeculeerd over een mogelijke relatie tussen de twee.

In 2000 stopte Máxima met haar functie bij de Deutsche Bank in New York en ging ze aan de slag bij het Europese kantoor van dezelfde bank. Dit kantoor is gevestigd in Brussel en zo woonde ze dichterbij prins Willem-Alexander.

LEES OOK >>> 5 vrouwen met wie ik wel een dag zou willen ruilen

Ophef over Máxima’s vader

In de media verschenen al snel berichten, omdat Máxima’s vader onder Jorge Videla staatssecretaris van Landbouw en Veeteelt was. Tijdens de dictatuur van Videla zijn zijn tegenstanders vastgehouden in de gevangenis en sommigen zijn gemarteld en vermoord. Er verdwenen tijdens dat bewind ook tienduizend tot dertienduizend mensen.

Het vermoeden is dat Máxima’s vader op zijn minst op de hoogte was van wat er gebeurde onder Videla. Vanuit de Nederlandse overheid werd er een onderzoek ingesteld om de betrokkenheid van Jorge Zorreguieta te achterhalen. De conclusie luidde dat Jorge moet hebben geweten van de verdwijningen.

Op 30 maart 2001 maakte koningin Beatrix op televisie de verloving tussen Máxima en Willem-Alexander bekend. Máxima las zelf een verklaring voor waarin ze aangaf dat ze het Videla regime al eerder had verworpen. Ze had liever gewild dat haar vader geen staatssecretaris van Landbouw en Veeteelt was geweest.

Het huwelijk

Als voorbereiding op het huwelijk volgde Máxima de inburgeringscursus voor immigranten in Nederland. Ze leerde Nederlands en leerde veel over de Nederlandse samenleving. Alleen door de Nederlandse nationaliteit aan te nemen zou Máxima lid kunnen worden van het Koninklijk Huis. Maxima heeft wel een dubbele nationaliteit aangehouden, wat onder politici nog altijd tot ophef leidt. Feitelijk is het voor Argentijnen niet mogelijk om die nationaliteit op te zeggen.

Op 2 februari 2002 trouwden prins Willem-Alexander en prinses Máxima in Amsterdam. Dankzij het huwelijk met Willem-Alexander draagt Máxima de titels Prinses der Nederlanden en Prinses van Oranje-Nassau.
Bij de beëdiging van Koning Willem-Alexander is vastgelegd dat Máxima de titel van koningin mag dragen maar feitelijk is zij prinses gebleven. Koningin Máxima heeft als hoofdtaak om koning Willem-Alexander te ondersteunen bij zijn taken als staatshoofd. Meestal omvat dit heel veel bezoekjes bij maatschappelijk belangrijke gebeurtenissen.

maxima zorreguita 2

Het gezin

Willem-Alexander en Máxima kregen drie dochters; Amalia, Alexia en Ariane. Met hun drukke planning is het lastig om altijd voldoende tijd vrij te maken voor de kinderen.

Wanneer Willem-Alexander en Máxima in Nederland zijn, ontbijt het gezin zo veel mogelijk samen en brengt Máxima zelf de kinderen naar school. Ze proberen ook om de vakanties en weekenden zoveel mogelijk met de kinderen door te brengen.

Mama Máxima probeert om vijf uur weer thuis te zijn om met de kinderen te eten. Vaak zijn dit opgewarmde maaltijden, Máxima kookt zelf vrijwel niet.

Willem-Alexander en Máxima proberen voldoende tijd te maken om wat leuks te doen met de kinderen. Máxima gaat er graag spontaan op uit met de kinderen. Ze worden dan wel vergezeld door beveiligingsmensen.
Als moeder verdient ze misschien niet de prijs voor beste moeder, maar ze doet toch zeker haar best. Ze is ook een mooi voorbeeld van een werkende moeder.

LEES OOK >>> Women who changed the world: Helena Rubinstein

Financiële verbeteringen

Financiële diensten voor iedereen toegankelijk maken

Vanuit haar carrière heeft Máxima veel ervaring opgedaan in het bankwezen. Vanuit die ervaring is zij ook aangesteld bij de Verenigde Naties als pleitbezorgster aan de secretaris-generaal voor ‘inclusieve financiering voor ontwikkeling’.
Het werd mij niet direct duidelijk wat deze cryptische omschrijving betekende. Het komt erop neer dat veel mensen maar ook kleine bedrijven in hun land geen bankrekening kunnen openen, geen verzekering kunnen afsluiten en geen geld kunnen lenen. Máxima adviseert hierover aan de secretaris-generaal van de VN.

Kinderen en jongeren financieel bewust maken

Máxima werd in 2010 erevoorzitter in het platform ‘Wijzer in geldzaken’. In haar functie is er vooral aandacht voor kinderen en jongeren en die om te leren gaan met geld. Máxima spreekt vooral met mensen om de financiële zelfredzaamheid en bewustwording te vergroten.

Natuurlijk probeert Máxima ook om haar eigen kinderen bewust te maken van hoe ze geld besteden. Zo hebben de drie meiden zakgeld en zijn ze bewust aan het sparen. Daarnaast wil Máxima dat de kinderen zoveel mogelijk internetten met wifi zodat ze zich bewust zijn van de internetkosten.

Comité voor ondernemerschap en financiering

Tussen 2007 en 2011 was Máxima lid van de Raad voor Microfinanciering. Daarna werd het Nederlands Comité Ondernemerschap en Financiering opgezet als vervolg.
De voornaamste manieren om mensen vooruit te helpen is door mensen te laten coachen maar ook door aan (startende) ondernemers krediet te verstrekken. In het bijzonder richtte Máxima zich op vrouwelijke ondernemers en hun doorgroeimogelijkheden.

LEES OOK >>> Women who changed the world: Majoor Alida Bosshardt

Hoe Máxima de wereld verbeterde

Betrokken bij integratie allochtone vrouwen

De commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden werd opgericht en Máxima kon hieraan deelnemen. De koningin voelt zich sterk betrokken bij vrouwen in het buitenland en werd lid van de commissie.
Deze mocht onder andere de regering adviseren over de integratie van etnische minderheden. Máxima kon zich waarschijnlijk vooral richten op de integratie van allochtone vrouwen. Haar eigen ervaringen met integratie in Nederland zullen toen ongetwijfeld goed van pas zijn gekomen.
Dankzij de commissie kregen vierentwintigduizend allochtone vrouwen met een taalachterstand de mogelijkheid om taallessen te volgen. Dankzij die taallessen konden zij ook versneld een inburgeringscursus volgen.

Betrokken bij homorechten

In 2008 werd er in Den Haag een overeenkomt ondertekend waarin is opgenomen dat de sociale acceptatie van homoseksualiteit verbeterd moet worden. Máxima was aanwezig bij het ondertekenen hiervan. Dit werd door de belangenorganisaties voor homo’s gewaardeerd; het Koninklijk Huis had zich altijd afzijdig gehouden van gebeurtenissen waar homo’s of lesbiennes centraal stonden.

In 2013 was Máxima opnieuw aanwezig, ditmaal bij een top over de internationale homo-emancipatie. De top ging over het vergroten van de weerbaarheid, veiligheid en acceptatie van mensen met een andere seksuele geaardheid. Máxima’s bezoek zette de top extra kracht bij.

Oranje Fonds

Als huwelijksgeschenk kregen Willem-Alexander en Máxima het Oranjefonds. Willem-Alexander en Máxima zijn blij met hun cadeau en zijn met trots beschermheer en beschermvrouwe van het fonds. Het voornaamste doel van het fonds is om de onderlinge betrokkenheid in de samenleving te vergroten. Het fonds heeft een aantal mooie initiatieven zoals Burendag en NL DOET.

Moderner Koninklijk Huis

Dat het Koninklijk Huis zou veranderen met wat nieuw bloed spreekt redelijk voor zich. Koningin Beatrix had haar charmes, maar modern was koningshuis niet te noemen. Het lijkt mij ook sterk dat Koning Willem-Alexander dit beeld zelf had kunnen veranderen. Voor zijn huwelijk met Máxima was mijn beeld over het hele Koninklijk Huis in ieder geval dat het erg oubollig was.

Máxima heeft met haar stralende aanwezigheid het beeld van het Koninklijk Huis enorm gemoderniseerd. Zij ontving hiervoor zelfs de Machiavelliprijs, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan iemand die veel betekend heeft voor de publieke communicatie.

Het lijkt me niet makkelijk om in Máxima’s schoenen te staan; er zijn heel veel dagen dat ze Willem-Alexander moet ondersteunen bij zijn taken. Daarnaast nog haar eigen werkzaamheden én het gezin bij elkaar proberen te houden. Dat maakt dat ik nog meer bewondering heb voor haar altijd goed verzorgde uiterlijk. Wat ik ook bijzonder vind is dat het haar altijd lukt met een stralende lach, positieve uitstraling en krachtige houding te verschijnen.

Heb jij net als ik ook bewondering voor Máxima. Wat bewonder je in haar?

Groetjes,
Henrieke

Bronnen:

https://www.koninklijkhuis.nl/leden-koninklijk-huis/koningin-maxima/
http://www.me-to-we.nl/portret-van-maxima-als-moeder-glamour-magnetrons-en-zaterdag-op-het-hockeyveld/
http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2017/03/sybrand-buma-wil-dat-maxima-argentijns-paspoort-inlevert-469537/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranje_Fonds

Foto’s © Hipproductions via Shutterstock.

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om de cookies te bekijken.

Henrieke Hommersom

Redactrice Karenz. / verzamelt vrijwilligerswerk / woont in Veenendaal met Wouter / katten Kees & Co / parkieten Dodo & Mees / houdt van dierengedrag, natuur, lezen, schrijven en muziekfestivals

«

»

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te leveren. Klik op 'Doorgaan' om door te gaan of 'Weigeren' om niet te accepteren.